Właściwość

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczpospolitej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucja z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel dokonując wyboru komornika, winien wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji złożyć oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 8 ust. 6 ustawy o komornikach sadowych i egzekucji).

W związku z powyższym Komornik Sądowy może również prowadzić postępowanie egzekucyjne na terenie całego kraju.

W przypadku prowadzenie egzekucji z nieruchomości właściwością kancelarii komornika Marcina Głowackiego jest obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa obejmującym dzielnice: Widzew, Górna, Dąbrowa oraz gimny Andrespol, Brójce i Nowosolna.

Spis alfabetyczny ulic »