Komornik Sądowy Łódź – Widzew

Egzekucja komornicza jest procedurą bardzo złożoną. Problemy mogą zaczynać się jeszcze przed rozpoczęciem działań – na etapie poszukiwań właściwego komornika. Zasadniczo w większości przypadków wierzyciel będzie miał tu sporą dowolność. Ale praktyka podpowiada, że dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy komornika obsługującego rejon zamieszkania dłużnika.

Dlaczego warto wybierać komornika, a nie korzystać z pomocy najbliższego

Prawo do wyboru kancelarii komorniczej ma bardzo duże znaczenie. To czynnik mobilizujący dla samych komorników, którzy teraz obsługują więcej zleceń. Jeśli są skuteczni, a jeśli ich egzekucje nie przynoszą spodziewanych efektów – mniej. Jest to więc narzędzie, które pozwala wierzycielowi w jak najkrótszym czasie zakończyć postępowanie wobec dłużnika.

Liczy się jednak jeszcze szerszy aspekt. Dziś bowiem wielu dłużników składa zażalenia na to, w jaki sposób komornik sądowy wykonuje swoje obowiązki. Mają do tego prawo, natomiast skargi te dotyczą czasem poważnych naruszeń. Wtedy postępowanie o odzyskanie należności przybiera obrót niekorzystny dla wierzyciela. Dlatego przy wyborze komornika warto szukać takiego, co do którego można mieć pewność, że działa w ramach określonych przez przepisy. Wystarczy na przykład, żeby komornik nie poinformował dłużnika niekorzystającego z pomocy adwokata o jego prawach w związku z egzekucją, aby postępowanie zatrzymać lub zmienić jego przebieg. Nie leży to w interesie wierzyciela.

Ale czasem warto szukać blisko

Oczywiście, że swoboda wyboru ma dobre strony, musi też mieć jednak wady. Są nimi przede wszystkim koszty, jakie w związku z egzekucją będzie musiał ponieść wierzyciel. Komornik będzie miał większe możliwości ustalenia majątku mieszkającego tu dłużnika i nie będzie to czynnością, za którą wierzyciel musiałby dodatkowo płacić. W przypadku współpracy z inną kancelarią komorniczą często zdarza się, że najpierw wierzyciel musi wpłacić dość wysoką zaliczkę, która umożliwi dopiero rozpoczęcie procedury spisywania majątku ruchomego.

Bardzo często, szczególnie jeśli mowa o dłużnikach z wieloma niespłacanymi zobowiązaniami, komornik sądowy właściwy dla jego miejsca zamieszkania, ma już sporą wiedzę o dłużniku, więc cała procedura jest nie tylko tańsza, ale i zdecydowanie krótsza. To ważne, ponieważ przeciągające się egzekucje komornicze sprawiają, że de facto rośnie koszt obsługi zadłużenia, a zwiększa się ryzyko jego niespłacenia.

Wybierać warto, ale nie za wszelką cenę

Można sprawdzać opinie o wszystkich komornikach w najbliższej okolicy. Można zawsze korzystać z usług tej samej kancelarii, ale warto mieć świadomość, że narzędzia, jakie ma do dyspozycji komornik, są w każdym przypadku takie same. Nie ma tu wielkich możliwości zmiany sposobu działania. Komornik sądowy ma przed sobą rolę zarysowaną w przepisach bardzo prosto i poszczególne kancelarie aż tak bardzo się od siebie nie różnią. Istotne jest więc głównie to, czy wybór kancelarii właściwej miejscowo pozwoli w jakiś sposób skrócić postępowanie. Zwykle właśnie tak będzie, choć nie zaszkodzi się upewnić.


Kontakt:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejenowym dla Łodzi-Widzewa
w Łodzi – Marcin Głowacki

Adres:

ul. Kopcińskiego 69/71
90-032 Łódź

Telefony:

Sekretariat: 42 209 37 43
Fax: 42 209 37 44

Rachunki bankowe:

Numer rachunku:

BGŻ 36 2030 0045 1110 0000 0243 3090

Przelewy z zagranicy:

Przy przelewach spoza granic kraju należy podać kod BIC (SWIFT): GOPZPLPW

Numer rachunku należy poprzedzić literowym oznaczeniem kraju (IBAN), dla Polski jest to PL

wzór druku przelewu »

Godziny pracy:

Kancelaria czynna:

Poniedziałek – Piątek
w godzinach 8:00 – 16:00

Przyjecia interesantów:

Wtorek w godzinach 10:00 – 17:00